• Wprowadzenie

    TermoDEPO
    TermoSTOCK

    System magazynowania (TermoDepo) i załadunku (TermoStock) produktów płynnych

    Dzięki zbiornikom z polietylenu o wysokiej gęstości, system TermoDEPO umożliwia magazynowanie zarówno substancji pomocniczych, jak i chemicznych. System TermoSTOCK, zintegrowany z poprzednim, dzięki pompie na wózku pozwala również na szybki załadunek tych substancji do specjalnych silosów.

  • Pobierz najnowszą wersję PDF

  • Udział w sieciach społecznościowych

Termoelettronica