• Wprowadzenie

  TermoSALT.XP

  Automatyczny system ważenia i dozowania soli

  TermoSALT.XP stanowi rozwiązanie dla ogromnych problemów fizycznych i chemicznych, jakie te substancje sprawiają, zarówno jeśli chodzi o ich magazynowanie, jak i o ich transport do odbiorcy. Produkty w proszku, magazynowane w specjalnych pojemnikach, dozowane są przy użyciu ślimaków w zbiorniku usytuowanym na komorze załadunkowej, w którym jest wytwarzany roztwór z wodą, w stosunku 1:1 (ten parametr może być zmieniany przez użytkownika). Pompa zbiornika, w którym następuje rozpuszczanie, przesyła roztwór bezpośrednio do roboczego zbiornika maszyny końcowej. Rura przesyłowa czyszczona jest po zakończeniu przesyłu samym powietrzem - w ten sposób proporcje kąpieli nie ulegają zmianie.

 • TermoSALT.XP:

  - Jednostka rozpuszczania na komorach załadowczych.
  - Maksymalna wydajnoœść bezpoœśredniego rozpuszczania soli (NaCl): 600 kg
  - Opatentowany system rozpuszczania wstępnego.
  - Linie dystrybucji ze specjalnymi zaworami trójdrożnymi.
  - Silos magazynujący, o wymiarach dostosowanych do wymagań.
  - Dostępne pojemnoœści standardowe: 5, 10, 15, 20, 31, 40 m3.
  - Zarządzanie magazynowaniem do 6 produktów. (np. NaCl, Na2S04, Na2CO3; Na2S2O4; CH4N2O).
  - Silos z włókna szklanego do magazynowania proszków standardowych.
  - Silos ze stali nierdzewnej i/lub materiałów specjalnych (np.: PE) do magazynowania proszków niebezpiecznych (ditionian).
  - Zestaw do produkcji ciągłej azotu do stabilizowania proszków o dużej higroskopijnoœści.
  - Różne systemy załadunku: przenośœnik kubełkowy, œślimak elastyczny, odsysanie.
  - Możliwoœść zarządzania 2 punktami składowania produktu gotowego, rozprowadzanego za pomocą pierœścienia (np.: solanka) lub systemu Termochem.
  - System kontroli wody do przepłukiwania pompy

 • Pobierz najnowszą wersję PDF

 • Udział w sieciach społecznościowych

Termoelettronica