Sw-tex

- Całkowicie kompatybilny ze wszystkimi protokołami termoelektroniki do nadzoru i podłączenia do kuchni - zdalne.
- Kompatybilny z całą serią paneli operatorskich PCx i PCTE.
- Synoptyczny całkowicie graficzny i konfigurowalny przez użytkownika.
- Dostępnych 8 aktywnych elementów (przyciski, potencjometry, lampki sygnalizacyjne, paski wskaźników).
- 6 protokołów komunikacyjnych do PLC (modbus RTU, modbus TCP, modicon, S7, Omron, PVI-B&R).
- Obszary pamięci do wymiany danych z PLC, w pełni konfigurowalne.
- Historyczne wartości analogowe w pełni konfigurowalne i eksportowane do nadzoru.
- Zarządzanie 100 funkcjami (do 8 parametrów każda) w pełni konfigurowalnych.
- Zarządzanie 5 poziomami uprawnień, z hasłem.
- Jednoczesne zarządzanie 5 językami.

Sw-Tex
ŁĄCZNOŚĆ

mcs@mcsgroup.it
+390354822911
+390354822865

ZNAJDŹ NAS

Via Provinciale, 581
24059 Urgnano
(Bergamo) - Italia

ZNAJDŹ NAS
ACIMIT

©MCSGroup - privacy - cookies - PI 01496040161 - CF 00217260165 - site by Buca18